پناه فیلم

زندگی نامه :

پناه برخدا رضایی تهیه کننده و کارگردان سینما. عکاسی با موضوعات طبیعت، قوم نگارانه، آئینی و اجتماعی آغازگر فعالیت هنری وی بود. دریافت بیش از یکصد و سی

جایزه ملی و بین المللی و منتخب جشنواره های متعدد همراه با تحسین منتقدان بین المللی از افتخارات این فیلمساز است. وی در مجموعه های متعدد مستند و پروژه های

سینمایی  در مقام تهیه­ کننده، کارگردان، مجری طرح و پژوهشگرفعالیت داشته است. عضو کانون تهیه کنندگان سینمای ایران، عضو کانون کارگردانان سینمای ایران، عضو

انجمن تهیه کنندگان سینمای مستند ایران، عضو انجمن مستندسازان سینمای ایران، عضو انجمن فیلم کوتاه سینمای ایران، عضو آکادمی هیات داوران خانه سینما و عضو

هیات داوران در جشنواره های متعدد داخلی و خارجی، از دیگر فعالیت های ایشان در سینماست.    

 

panahfilm