پناه فیلم

فیلم های سینمایی :

دختر… مادر… دختر : در مقام تهیه کننده، مجری طرح، نویسنده و کارگردان

گهواره ای برای مادر : در مقام تهیه کننده و کارگردان

دختر… پدر… دختر : در مقام تهیه کننده، مجری طرح، نویسنده و کارگردان

چراغی در مه : در مقام نویسنده، کارگردان و تدوینگر