پناه فیلم

فیلم های تلویزیونی :

چشمه گنجشک : در مقام تهیه کننده و کارگردان

نخل گریان : در مقام کارگردان و طراح صحنه