درباره admin

این کاربر هیچ جزییاتی ندارد
تا کنون ایجاد کرده است48 نوشته های.

بدون عنوان

بدون عنوان

نویسنده و کارگردان : پناه برخدا رضایی

مدیر فیلمبرداری : پناه برخدا رضایی

تدوین : پناه برخدا رضایی

صدا : فرهاد ارجمندی

مدیر تولید : علیرضا بک محمدی

محصول : پناه فیلم

تهیه کننده : پناه برخدا رضایی

سال ساخت : 1379

مدت زمان فیلم : 3 دقیقه

فرمت فیلمبرداری : 35 میلیمتری، رنگی

زیرنویس : انگلیسی

خلاصه داستان : بدون عنوان …

نقطه نظر

نقطه نظر

نویسنده و کارگردان : پناه برخدا رضایی

مدیر فیلمبرداری : مرتضی پورصمدی

طراح صحنه و لباس : خسرو سلیمانی

صدا : حورا مالکی

مدیر تولید : علیرضا بک محمدی

محصول : پناه فیلم

تهیه کننده : پناه برخدا رضایی

سال ساخت : 1382

مدت زمان فیلم : 4 دقیقه

فرمت فیلمبرداری : 35 میلی متری، رنگی

زیرنویس : انگلیسی

خلاصه داستان : نگاه …

 

 

غربت

غربت

نویسنده و کارگردان : پناه برخدا رضایی

تصویربردار : جواد مزدآبادی

تدوین : موحد شادرو

صدا : حسین ابوالصدق

مدیر تولید : علیرضا بک محمدی

محصول : پناه فیلم

تهیه کننده : پناه برخدا رضایی

سال ساخت : 1385

مدت زمان فیلم : 3 دقیقه

فرمت تصویربرداری : دی وی کم ، رنگی

زیرنویس : انگلیسی

خلاصه داستان : غربت …

 

چای

چای

نویسنده و کارگردان : پناه برخدا رضایی

طراح هنری : لیلی بک محمدی

مدیر تصویربرداری : مهدی رضایی

تدوین و صداگذاری : قاسم خدابنده لو

دیر تولید : علیرضا بک محمدی

محصول :  پناه فیلم

تهیه کننده : پناه برخدا رضایی

سال ساخت : 1389

مدت زمان فیلم : 1 دقیقه

فرمت تصویربرداری : دی وی کم ، رنگی

خلاصه داستان : چای …

 

صدای آب

صدای آب

نویسنده و کارگردان : پناه برخدا رضایی

طراح هنری : لیلی بک محمدی

مدیر تصویربرداری : مهدی رضایی

تدوین و صداگذاری : قاسم خدابنده لو

مدیر تولید : علیرضا بک محمدی

محصول :  پناه فیلم

تهیه کننده : پناه برخدا رضایی

سال ساخت : 1389

مدت زمان فیلم : 1 دقیقه

فرمت تصویربرداری : دی وی کم ، رنگی

خلاصه داستان : صدای آب […]

نور

نور

نویسنده و کارگردان : پناه برخدا رضایی

طراح هنری : لیلی بک محمدی

مدیر تصویربرداری : مهدی رضایی

تدوین و صداگذاری : قاسم خدابنده لو

مدیر تولید : علیرضا بک محمدی

محصول : پناه فیلم

تهیه کننده : پناه برخدا رضایی

سال ساخت : 1389

مدت زمان فیلم : 1 دقیقه

فرمت تصویربرداری : دی وی کم ، رنگی

خلاصه داستان : نور …

 

خلاء

خلاء

نویسنده و کارگردان : پناه برخدا رضایی

طراح هنری : لیلی بک محمدی

مدیر تصویربرداری : مهدی رضایی

تدوین و صداگذاری : قاسم خدابنده لو

مدیر تولید : علیرضا بک محمدی

محصول :  پناه فیلم

تهیه کننده : پناه برخدا رضایی

سال ساخت : 1389

مدت زمان فیلم : 1 دقیقه

فرمت تصویربرداری : دی وی کم ، رنگی

خلاصه داستان : خلاء …

 

هفت صبح

هفت صبح

نویسنده و کارگردان : پناه برخدا رضایی

طراح هنری : لیلی بک محمدی

مدیر تصویربرداری : مهدی رضایی

تدوین و صداگذاری : قاسم خدابنده لو

مدیر تولید : علیرضا بک محمدی

محصول :  پناه فیلم

تهیه کننده : پناه برخدا رضایی

سال ساخت : 1390

مدت زمان فیلم : 1 دقیقه

فرمت تصویربرداری : دی وی کم ، رنگی

خلاصه داستان : هفت صبح […]

آب

آب

نویسنده و کارگردان : پناه برخدا رضایی

طراح هنری : لیلی بک محمدی

مدیر تصویربرداری : مهدی رضایی

تدوین و صداگذاری : قاسم خدابنده لو

مدیر تولید : علیرضا بک محمدی

محصول :  پناه فیلم

تهیه کننده : پناه برخدا رضایی

سال ساخت : 1390

مدت زمان فیلم : 1 دقیقه

فرمت تصویربرداری : دی وی کم ، رنگی

خلاصه داستان : آب …

 

نور و قطره

قطره و نور

نویسنده و کارگردان : پناه برخدا رضایی

طراح هنری : لیلی بک محمدی

مدیر تصویربرداری : مهدی رضایی

تدوین و صداگذاری : قاسم خدابنده لو

مدیر تولید : علیرضا بک محمدی

محصول :  پناه فیلم

تهیه کننده : پناه برخدا رضایی

سال ساخت : 1390

مدت زمان فیلم : 1 دقیقه

فرمت تصویربرداری : دی وی کم ، رنگی

خلاصه داستان : قطره […]